Algemene voorwaarden
Van Roon Railinfra
Op alle met Van Roon Rail BV gesloten overeenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden van de Vereniging Verticaal Transport zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam.

Download hier de algemene voorwaarden.